7 listopada 2012

O Kursie

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej zaprasza na nową edycję Kursu Instruktor Tańca Ludowego, który rozpocznie się w styczniu 2025 roku!

Kurs na Instruktor Tańca Ludowego zrealizowany zostanie w systemie 6 tygodniowych sesji. Sesje odbywać się będą w czasie jednego z tygodni ferii przypadających dla województwa małopolskiego, w tygodniu po zakończeniu roku szkolnego oraz w ostatnim tygodniu wakacji.

Program całego Kursu zrealizowany zostanie w czasie 620 godzin lekcyjnych.

Cena kursu wynosi 8400,00 zł.
Płatne w 6 ratach po 1400 zł: przelewem przed rozpoczęciem sesji lub gotówką w czasie jej trwania.

Zapisz się na Kurs Instruktor Tańca»

Kurs Instruktor Tańca jest kontynuacją dotychczasowych Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie uległa ustawa regulująca funkcjonowanie Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych, zaś jednostki dotychczas im patronujące wycofały się z opieki nad nimi. Mimo to, otrzymaliśmy pismo z Narodowego Centrum Kultury rekomendujące nasze działania i wieloletnią współpracę z tą instytucją w zakresie szkolenia przyszłych instruktorów.

Zmiana formy prawnej organizacji kursów wymaga od nas zwrócenia jeszcze większej uwagi na jakość oferowanych usług. Jesteśmy przekonani, że specjalistyczna kadra z którą współpracujemy, dostosowany do zmieniających się potrzeb środowiska program kształcenia oraz sprawna organizacją staną się naszym znakiem rozpoznawczym w gąszczu innych ofert kształcenia.

Kursanci przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia.
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne lub kontuzje. Każdy z kursantów powinien dokonać ubezpieczenia we własnym zakresie.