23 lipca 2018

Taniec ludowy – edycja krakowska 2023-2024

Specjalność Instruktor Tańca Ludowego organizujemy już od przeszło 30 lat. Z każdym rocznikiem kończącym Kurs weryfikujemy harmonogram przedmiotów, liczbę godzin oraz kadrę, by poziom nauczania był ciągle jak najwyższy, a wiedza uzyskana dzięki naszym zajęciom jak najbardziej dopasowana do zmieniających się warunków pracy w zawodzie.

Zdając sobie sprawę nie tylko z rozmaitych zainteresowań naszych kursantów, ale także częstego uzależnienia adaptacji folkloru regionalnego od posiadanych strojów, jesteśmy otwarci na sugestie co do wyboru nauczanych regionów w programie kursu.

Tańce narodowe oraz tańce narodowe w formie towarzyskiej poprowadzą dla nas doświadczeni instruktorzy, przygotowani metodycznie pedagodzy, posiadający wprawne oko obserwatorzy.

Specjalistyczne przedmioty teoretyczne pozwolą na spotkanie pełnych pasji ludzi, którzy tematowi swoich zajęć poświęcili życie zawodowe i częściowo prywatne. Przemierzali często tysiące kilometrów, prowadząc badania i poznając nowe kultury, by teraz dzielić się swoją wiedzą.

Liczba godzin: 620 godzin lekcyjnych zajęć

Tryb: zaoczny
3 razy do roku tygodniowy zjazd: jeden z tygodni ferii w Małopolsce, tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego lub pierwszy tydzień lipca oraz trzeci lub czwarty tydzień sierpnia (zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj w sobotę rano, a kończą w piątek wieczorem).

Rozmowa kwalifikacyjna:
14.01.2023, (sobota) godz. 11:00-13:00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 1, 09-530 Gąbin
Udział w rozmowie kwalifikacyjnej jest obowiązkowy.
Istnieje możliwość spotkania poza podanymi terminami, także w innych regionach Polski po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Czas trwania: 2 lata

Cena kursu: 7500 zł
Płatne w 6 ratach po 1250 zł: przelewem przed rozpoczęciem sesji lub gotówką w czasie jej trwania.
Nieobecność nie zwalnia z opłaty. Brak wpłaty którejkolwiek z rat skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

PROGRAM NAUCZANIA

 1. Przedmioty ogólne:
  1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii i socjologii
  2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  3. Podstawy zasad muzyki
  4. Antropologia tańca
  5. Zarządzanie w kulturze
 2. Przedmioty specjalistyczne:
  1. Polonez
  2. Mazur
  3. Kujawiak
  4. Oberek
  5. Krakowiak
  6. Polka
  7. Metodyka pracy z zespołem dziecięcym
  8. Technika tańca klasycznego
  9. Rytmika z umuzykalnieniem
  10. Modern-jazz
  11. Taniec towarzyski
  12. Inscenizacja i reżyseria z elementami wyrazu sceniczny
  13. Kompozycja tańca
  14. Polska muzyka ludowa
  15. Polska kultura ludowa
  16. Strój i rekwizyty na scenie
  17. Folklor wybranych regionów Polski (10 regionów, wybór regionów uzależniony po części od preferencji uczestników Kursu)

Ważne:
1. Kursanci przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia.
3. Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne lub kontuzje. Każdy z kursantów powinien dokonać ubezpieczenia we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji na temat Kursu udziela:
Katarzyna Gać
Kierownik Kursu na Instruktora Tańca Ludowego
warsztaty@edu-art.pl lub biuro@edu-art.pl
tel.: 604 36 36 60

Zapisz się na kurs!