7 listopada 2012

Nabór

Informacja dotyczy aktualnie prowadzonego naboru na
Kurs Instruktora Tańca Ludowego (nabór uzupełniający na II sesję) i Towarzyskiego (na I sesję) edycja Kraków 2019-2020

Najbliższa sesja: 22-28.06.2019

Rozmowy kwalifikacyjne:
I termin 9.03.2019 (sobota) godz. 14:00-16:00, Ośrodek Kultury „Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, Kraków
II termin 11.05.2018 (sobota) godz. 14:00-16:00, Ośrodek Kultury „Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, Kraków

Warunki przyjęcia:
1. Przesłanie wypełnionej Karta zgłoszenia na adres e-mail: warsztaty@edu-art.pl
2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzian poczucia rytmu i słuchu, predyspozycji tanecznych oraz podstawowych umiejętności z zakresu – zależnie od wybranej specjalizacji – polskich tańców narodowych lub tańca towarzyskiego).
3. Przedłożenie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:
– świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i pracy w zawodzie instruktora tańca,
– oryginału podpisanej Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– 5 zdjęć (3x4cm) opisanych na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
4. Wniesienie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną wysokości 100 zł.