7 listopada 2012

Nabór

Informacja dotyczy aktualnie prowadzonego naboru na
Kurs Instruktora Tańca Ludowego edycja Kraków 2023-2024

I sesja: 28.01-3.02.2023
Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu w przypadku niewystarczającej ilości chętnych osób.

Rozmowy kwalifikacyjne:

  • 14.01.2023, (sobota) godz. 11:00-13:00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 1, 09-530 Gąbin
  • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej jest obowiązkowy.
    Istnieje możliwość spotkania poza podanymi terminami, także w innych regionach Polski po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Warunki przyjęcia:
1. Przesłanie wypełnionej Karta-zgloszenia-2023-2024 (N) na adres e-mail: warsztaty@edu-art.pl
2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzian poczucia rytmu i słuchu, predyspozycji tanecznych oraz podstawowych umiejętności z zakresu polskich tańców narodowych).
3. Przedłożenie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:
– świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i pracy w zawodzie instruktora tańca,
– oryginału podpisanej Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– 3 zdjęć (3x4cm) opisanych na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
4. Wniesienie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną wysokości 100 zł.
5. Opłata za udział w I sesji (1250 zł) w ciągu 7 dni od daty przyjęcia na Kurs.
W przypadku rezygnacji z Kursu opłata jest bezzwrotna w związku z dokonanymi już kalkulacjami organizacyjnymi. Istnieje możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na poczet kolejnej edycji Kursu i udziału w niej zainteresowanego.

Ważne
W związku z sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo odwołania rozmowy kwalifikacyjnej. O fakcie tym będziemy informować bezpośrednio zainteresowanych.
Bardzo prosimy osoby biorące udział w rozmowach kwalifikacyjnych o przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie odstępu min. 2 m).