7 listopada 2012

Nabór

Informacja dotyczy aktualnie prowadzonego naboru na
Kurs Instruktora Tańca Ludowego edycja Kraków 2021-2022

Planowana I sesja: 20-26.02.2021

Rozmowy kwalifikacyjne:
I termin 5.09.2020 (sobota) godz. 13:00-15:00, Ośrodek Kultury “Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, Kraków
II termin 3.10.2020 (sobota) godz. 13:00-15:00, Ośrodek Kultury “Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, Kraków
III termin 5.12.2020 (sobota) godz. 13:00-15:00, Ośrodek Kultury “Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, Kraków

Warunki przyjęcia:
1. Przesłanie wypełnionej Karta zgłoszenia 2021-2022 na adres e-mail: warsztaty@edu-art.pl
2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzian poczucia rytmu i słuchu, predyspozycji tanecznych oraz podstawowych umiejętności z zakresu polskich tańców narodowych).
3. Przedłożenie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:
– świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i pracy w zawodzie instruktora tańca,
– oryginału podpisanej Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– 4 zdjęć (3x4cm) opisanych na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
4. Wniesienie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną wysokości 100 zł.

Ważne
W związku z sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo odwołania rozmowy kwalifikacyjnej. O fakcie tym będziemy informować bezpośrednio zainteresowanych.
Bardzo prosimy osoby biorące udział w rozmowach kwalifikacyjnych o przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie odstępu min. 2 m).