8 października 2012

Historia Kursu

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej zawiązane zostało przez pracowników likwidowanego Krakowskiego Domu Kultury „Pałac pod Baranami”. Ich celem było kontynuowanie działalności artystycznej i edukacyjnej dotychczas organizowanej przez KDK. Za jeden z podstawowych aspektów swojej pracy Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych. Wzorując się na dokumentacji Kursów prowadzonych przez prof. Janinę Strzembosz od 1978 roku, a także doświadczeniu jej współpracowników w 2001 roku otworzono pierwszą dwuletnia edycję Kursu o specjalności Taniec Ludowy, Taniec Towarzyski oraz Taniec Współczesny. Opiekę nad wartością merytoryczną programu nauczania objęli Barbara de Lehenstein Werndl, Andrzej Golonka i Katarzyna Migała.

W ciągu prawie 20 lat, które minęły od rozpoczęcia przez Stowarzyszenie działalności na polu edukacji przyszłych instruktorów tańca, absolwentami naszego Kursu zostało około 450 osób. Wielu z naszych kursantów kończyło przynajmniej dwie specjalności, część z nich związała się z nami jako wykładowcy, z dużą grupą łączy nas kontakt koleżeński. Większość naszych wychowanków pracuje na terenie Małopolski i województw sąsiednich. Przygotowani przez nich soliści, pary czy grupy osiągają sukcesy stając do zmagań regionalnych i ogólnopolskich.

Wykładowcy z którymi współpracowaliśmy lub wciąż współpracujemy:
dr hab. Katarzyna Barańska, Marzena Biesiadecka, Karolina Bilska, Katarzyna Bilska, Aleksandra Bogucka, Jan Brodka, Leszek Bzdyl, Marek Czarnowski, Henryk Duda, Grzegorz Gargula, Andrzej Golonka, Katarzyna Hajdasz, Marek Harbaczewski, Wiesława Hazuka, Jacek Heczko, Milena Jurczyk, Witold Jurewicz, Janusz Kamocki, Mariola Kleczkowska, Alina Kościółek-Rusin, Stanisława Kowalska, Wanda Kwapulińska, Krystyna Kwaśniewska, Barbara de Lehenstein Werndl, Jacek Lewandowski, Bartłomiej Łącki, Jan Łosakiewicz, Andrzej Łukomski, Joanna Sibilska, Jacek Szydłowski, Jarosław Świątek, Krystyna Maciąg, dr Magdalena Malska, Zofia Marcinek, Kazimierz Michlik, Katarzyna Migała, Karolina Moskal, Janusz Mroczek, Daniela Nawrocka, Dariusz Nawrocki, dr hab. Tomasz Nowak, Elżbieta Szlufik-Pańtak, Iwona Olszowska, Jacek Owczarek, Leszek Rembowski, Patryk Rutkowski, Marta Pietruszka, Maria Wnęk, Michalina Wojtas, Jacek Wójcik, dr Aleksander Zagórski, Małgorzata Ziółkowska i wielu innych.

Kierownicy Kursu:
1973 – 1992    prof. Janina Strzembosz
1993 – 2009    Barbara de Lehenstein Werndl
2009 – 2010    p.o. Anna Gryszun
2010 – obecnie    Katarzyna Gać