8 października 2012

Historia Kursu

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej zawiązane zostało przez pracowników likwidowanego Krakowskiego Domu Kultury „Pałac pod Baranami”. Ich celem było kontynuowanie działalności artystycznej i edukacyjnej dotychczas organizowanej przez KDK. Za jeden z podstawowych aspektów swojej pracy Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych. Wzorując się na dokumentacji Kursów prowadzonych przez prof. Janinę Strzembosz od 1978 roku, a także doświadczeniu jej współpracowników w 2001 roku otworzono pierwszą dwuletnia edycję Kursu o specjalności Taniec Ludowy, Taniec Towarzyski oraz Taniec Współczesny. Opiekę nad wartością merytoryczną programu nauczania objęli Barbara de Lehenstein Werndl, Andrzej Golonka i Katarzyna Skawińska.

W ciągu 17 lat, które minęły od rozpoczęcia przez Stowarzyszenie działalności na polu edukacji przyszłych instruktorów tańca, absolwentami naszego Kursu zostało około 400 osób. Wielu z naszych kursantów kończyło przynajmniej dwie specjalności, część z nich związała się z nami jako wykładowcy, z dużą grupą łączy nas kontakt koleżeński. Większość naszych wychowanków pracuje na terenie Małopolski i województw sąsiednich. Przygotowani przez nich soliści, pary czy grupy osiągają sukcesy stając do zmagań regionalnych i ogólnopolskich.

Wykładowcy z którymi współpracowaliśmy lub wciąż współpracujemy:
Marzena Biesiadecka, Aleksandra Bogucka, Leszek Bzdyl, Marek Czarnowski, Henryk Duda, Grzegorz Gargula, Andrzej Golonka, Jacek Heczko, Milena Jurczyk, Witold Jurewicz, Janusz Kamocki, Mariola Kleczkowska,  Alina Kościółek-Rusin, Wanda Kwapulińska, Barbara de Lehenstein Brońka,  Jacek Lewandowski, Bartłomiej Łącki,  Jan Łosakiewicz, Andrzej Łukomski, Joanna Sibilska-Siudym, Jacek Szydłowski,  Krystyna Maciąg, Zofia Marcinek, Kazimierz Michlik, Janusz Mroczek, Daniela Nawrocka, Dariusz Nawrocki, Katarzyna Skawińska, Elżbieta Szlufik-Pańtak, Iwona Olszowska, Jacek Owczarek,  Marta Pietruszka, Maria Wnęk, Michalina Wojtas, Małgorzata Ziółkowska i wielu innych.

Kierownicy Kursu:
1973 – 1992    prof. Janina Strzembosz
1993 – 2009    Barbara de Lehenstein Werndl
2009 – 2010    p.o. Anna Gryszun
2010 – obecnie    Katarzyna Gać