Nasi absolwenci, koledzy i koleżanki instruktorzy

Nim ruszą kolejne nabory na dwie edycje Kursów na Instruktora Tańca Ludowego w Łodzi i Krakowie, prezentujemy kilka wspomnień z poprzednich edycji.

Na początku września 2018 nasz krakowski rocznik Kursu ukończyło 22 absolwentów.

Z sukcesami pracują już w dalekim Dublinie, Hadze, Wiedniu, ale i bliższych Starachowicach, Żywcu, Toruniu, Krakowie.

Z sentymentem wracają do nas czy to zajrzeć jak radzi sobie kolejny rocznik i spotkać z regionalistami czy też dokształcać się na warsztatach przez nas organizowanych.

W kwietniu tego roku swój egzamin instruktorski zdawało 19 kursantów łódzkiego Kursu Instruktora Tańca Ludowego. Wraz z naszym partnerem Łódzkim Domem Kultury już myślimy o kolejnej edycji.