Kurs na Instruktora Tańca Ludowego w Łodzi

13 września 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej – Pani Prezes Katarzyna Gać oraz członek Zarządu Marcin de Lehenstein Werndl podpisali porozumienie w sprawie organizacji Kursu Instruktora Tańca Ludowego z dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Jacekiem Sokalskim oraz z zastępcą dyrektora Moniką Matusiewicz.

Rozpoczęcie Kursu planowane jest na styczeń 2018 roku.