3 marca 2016

Taniec Nowoczesny

Program specjalności Taniec Nowoczesny przygotowany został przez doświadczonego trenera, instruktora, choreografa, opiekuna formacji, duetów i solistów mistrzowskich, wielokrotnie docenianych na zawodach krajowych czy europejskich – Rafała Lebiesta.

Wszechstronne doświadczenie zarówno w pracy instruktorskiej jak i organizatorskiej naszej kadry sprawia, że stworzony na potrzeby naszego Kursu program pozwala zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę na temat uprawianej formy tańca. Nie ograniczamy się jedynie do praktyki, u nas zdobędziesz wiedzę o historii i pochodzeniu każdego stylu, dowiesz się jakie zasady i przepisy obowiązują na turniejach i przeglądach, nauczysz się jak postępować w przypadku kontuzji podopiecznego czy konfliktu, który zaistniał wśród twoich tancerzy. Około 500 godzin lekcyjnych tańca sprawi, że poszczególne style wchodzące w skład tańca nowoczesnego nie będą miały przed Tobą tajemnic.

Kierownik specjalności: Rafał Lebiest

PRZEDMIOTY NAUCZANIA
I Przedmioty ogólne
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii i socjologii
2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
3. Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania kulturą
4. Podstawy muzyki
5. Pierwsza pomoc medyczna
6. Historia tańca i baletu
7. Historia tańca XX wieku
II Przedmioty specjalistyczne
1. Locking
2. Popping
3. Dancehall
4. Bboying/Bgirling (breaking)
5. Wacking
6. Punking
7. Vogueing
8. House Dance
9. Party Dance / Social Dance
10. Krumping/Clowning
11. Baltimor
12. New age
13. Lyrical Hip-Hop
14. Hip hop choreografia classes
15. Historia technik bazowych
16. Zasady kompozycji
17. Przepisy i repertuar w oparciu o przepisy międzynarodowe
18. kryteria oceniania w rozbiciu na technikę, choreografię, image, show
19. Rozróżniania poszczególnych technik streetdance-owych w oparciu o prezentacje video
20. Metodyka nauczania i pracy z grupą.
21. Praca instruktora w oparciu o akty prawne.

Zapisz się na kurs!

Pozostałe specjalności: Taniec Towarzyski, Taniec Współczesny, Taniec Ludowy