5 października 2012

Taniec Współczesny

Program bazowy specjalności Taniec Współczesny został oparty na założeniach sformułowanych przez prof. Janinę Strzembosz – uczennicę Isadory Duncan. Zreformowany i dopasowany do obecnych potrzeb instruktorów mających pracować w zawodzie przez wybitnego pedagoga tańca współczesnego – Katarzynę Skawińską.

Technika tańca współczesnego przekazywana jednocześnie przez dwa wybitne autorytety w tej dziedzinie sprawia, że nasi kursanci mają możliwość spojrzeć na przybliżaną im problematykę wielopłaszczyznowo, poznać różne sposoby dzielenia się swoją wiedzą, porównać, z każdego „wziąć” dla siebie to co najcenniejsze i subiektywnie najtrafniejsze. Wspomagające zajęcia z teorii ruchu, tańca klasycznego, jazzowego, mód tanecznych uzupełniają dając kompleksową dawkę wiedzy niezbędną przyszłym instruktorom.

Absolwenci naszego kursu oraz jego edycji organizowanych przez Krakowski Dom Kultury „Pałacu pod Baranami” to wybitni i uznani specjaliści: Marzena Biesiadecka, Eryk Makohon, Iwona Olszowska, Jacek Owczarek, Marta Pietruszka, Michał Piróg, Elżbieta Szlufik-Pańtak, Anna Wańtuch.

Dotychczasowy Kierownik specjalności: Katarzyna Skawińska

PRZEDMIOTY NAUCZANIA
I Przedmioty ogólne
1.    Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii i socjologii
2.    Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
3.    Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania kulturą
4.    Podstawy muzyki
5.    Pierwsza pomoc medyczna
6.    Historia tańca i baletu
7.    Historia tańca XX wieku
II Przedmioty specjalistyczne
1.    Taniec współczesny I
2.    Taniec współczesny II
3.    Technika tańca klasycznego
4.    Taniec jazzowy
5.    Broadway jazz
6.    Jazz underground
7.    Teoria ruchu
8.    Mody taneczne
9.    Kontakt improwizacja
10.    Kompozycja taneczna
11.    Technika wyrazu scenicznego
12.    Inscenizacja i reżyseria
13.    Rytmika z umuzykalnieniem
14.    Polskie Tańce Narodowe
15.    Taniec towarzyski

Zapisz się na kurs!

Pozostałe specjalności: Taniec Towarzyski, Taniec Nowoczesny, Taniec Ludowy