23 lipca 2018

Taniec ludowy – edycja krakowska 2019-2020

Specjalność Instruktor Tańca Ludowego organizujemy już od 30 lat. Z każdym rocznikiem kończącym Kurs weryfikujemy harmonogram przedmiotów, liczbę godzin oraz kadrę, by poziom nauczania był jak najwyższy, a wiedza uzyskana dzięki naszym zajęciom, jak najbardziej dopasowana do zmieniających się warunków pracy w zawodzie.

Zdając sobie sprawę nie tylko z rozmaitych zainteresowań naszych kursantów, ale także częstego uzależnienia adaptacji folkloru regionalnego od posiadanych strojów, jesteśmy otwarci na sugestie co do ich wyboru w programie kursu.

Tańce narodowe oraz tańce narodowe w formie towarzyskiej poprowadzą dla nas doświadczeni instruktorzy, przygotowani metodycznie pedagodzy, posiadający wprawne oko obserwatorzy.

Specjalistyczne przedmioty teoretyczne pozwolą na spotkanie pełnych pasji ludzi, którzy tematowi swoich zajęć poświęcili życie zawodowe i częściowo prywatne. Przemierzali często tysiące kilometrów, prowadząc badania i poznając nowe kultury, by teraz dzielić się swoją wiedzą.

Liczba godzin: 620 godzin lekcyjnych zajęć

Tryb: zaoczny
3 razy do roku tygodniowy zjazd: jeden z tygodni ferii w Małopolsce, tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego i ostatni tydzień wakacji (zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj w sobotę rano, a kończą w piątek wieczorem).

Czas trwania: 2 lata

Cena kursu: 5400 zł
Płatne w 6 ratach po 900 zł: przelewem przed rozpoczęciem sesji lub gotówką w czasie jej trwania.
Nieobecność nie zwalnia z opłaty. Brak wpłaty którejkolwiek z rat skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

PROGRAM NAUCZANIA

I Przedmioty ogólne:
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii i socjologii
2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki. Pierwsza pomoc przedmedyczna
3. Podstawy muzyki
4. Historia tańca
5. Historia tańca XX wieku
6. Emisja głosu

II Przedmioty specjalistyczne:
1. Polonez
2. Mazur
3. Kujawiak
4. Oberek
5. Krakowiak
6. Polka
7. Metodyka pracy z zespołem dziecięcym
8. Technika tańca klasycznego
9. Rytmika z umuzykalnieniem
10. Modern-jazz
11. Taniec towarzyski
12. Inscenizacja i reżyseria z elementami wyrazu sceniczny
13. Kompozycja tańca
14. Polska muzyka ludowa
15. Polska kultura ludowa
16. Folklor wybranych regionów Polski (10 regionów, wybór regionów uzależniony po części od preferencji uczestników Kursu)

Ważne:
1. Kursanci przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia.
3. Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne lub kontuzje. Każdy z kursantów powinien dokonać ubezpieczenia we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji na temat Kursu udziela:
• Katarzyna Gać
Kierownik Kursu na Instruktora Tańca Ludowego
warsztaty@edu-art.pl lub biuro@edu-art.pl
tel.: 604 36 36 60

Zapisz się na kurs!